Skip to content Skip to footer

Principii de proiectare și punere în operă pentru un rezultat optim

O construcție nZEB începe din faza de proiectare atunci când intenția de a respecta principiile eficienței energetice sunt clare. În faza de proiectare știm deja că avem nevoie să urmărim reducerea necesarului de energie până la nivelul maxim posibil, utilizarea resurselor de energie regenerabilă și minimizarea utilizării resurselor de energie fosilă.

Parametrii energetici și de mediu ai clădirilor noi trebuie să țină cont atât de configurația arhitecturală a clădirii cu respectarea principiilor sustenabilității și în special cu minimizarea impactului asupra mediului natural, precum și de asigurarea necesarului de utilități energetice.

În ceea ce privește alegerea materialului de zidărie, o atenție deosebită trebuie acordată atât fazei de producție a respectivului material, urmărind ca emisiile de CO2 din procesul de producție să fie cât mai mici, dar și materialului în sine. Cu cât mai prietenos cu natura este respectivul material, cu atât se încadrează mai bine între principiile obținerii unei clădiri nZEB.

Proiectarea și punerea în operă a unei construcții nZEB (Net Zero Energy Building) implică aplicarea unor principii specifice pentru a asigura eficiența energetică și performanța sustenabilă a clădirii. Iată câteva principii importante de proiectare și punere în operă a unei construcții nZEB:

Izolație și etanșare. O izolație adecvată a pereților, pardoselilor și acoperișului este esențială pentru reducerea pierderilor de căldură și pentru menținerea confortului termic în interiorul clădirii. De asemenea, etanșarea corectă a ferestrelor, ușilor și a altor puncte de intrare a aerului este crucială pentru eliminarea pierderilor de căldură necontrolate.

Orientarea și designul pasiv. Proiectarea clădirii pentru a maximiza utilizarea energiei solare pasive și pentru a minimiza expunerea la condiții meteorologice nefavorabile poate contribui semnificativ la eficiența energetică. Acest lucru poate include orientarea optimă a clădirii pentru captarea radiației solare, proiectarea adecvată a ferestrelor și utilizarea elementelor de masă termică pentru a stoca și redistribui căldura.

Eficiența sistemelor de încălzire, ventilare și aer condiționat. Sistemele de încălzire, ventilare și aer condiționat (HVAC) ar trebui să fie proiectate și dimensionate pentru a fi cât mai eficiente posibil. Acest lucru poate include utilizarea pompelor de căldură, a schimbătoarelor de căldură cu eficiență ridicată și a sistemelor de ventilație cu recuperare de căldură pentru a reduce consumul de energie și pentru a recupera căldura din aerul evacuat.

Utilizarea energiei regenerabile. Integrarea surselor de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare fotovoltaice, panourile solare termice sau sistemele eoliene, poate ajuta la generarea energiei necesare pentru clădire și la atingerea obiectivului de zero energie consumată. Aceste surse de energie regenerabilă ar trebui să fie proiectate și dimensionate pentru a satisface cerințele de energie ale clădirii.

Gestionarea consumul de energie. Folosirea echipamentelor și a aparatelor electrocasnice cu consum redus de energie, instalarea iluminatului eficient energetic și a sistemelor de control al iluminatului, precum și implementarea măsurilor de gestionare a consumului de energie pot ajuta la reducerea consumului total de energie al clădirii.

Monitorizarea și optimizarea performanței. Implementarea unui sistem de monitorizare a consumului de energie și a performanței clădirii poate ajuta la identificarea și remedierea problemelor de eficiență energetică și la optimizarea performanței clădirii pe termen lung.

Instruire și conștientizare. Asigurarea unei instruiri adecvate a personalului și a locatarilor în ceea ce privește utilizarea eficientă a energiei și a sistemelor clădirii poate contribui la maximizarea performanței energetice a clădirii și la reducerea consumului de energie.

Optimizarea eficienței energetice a envelopei clădirii. Envelopa clădirii trebuie să fie proiectată pentru a minimiza pierderile de căldură și câștigurile de căldură nedorite. Acest lucru implică utilizarea de materiale izolante de înaltă performanță pentru pereți, pardoseală și acoperiș, precum și instalarea ferestrelor și ușilor cu eficiență termică ridicată și etanșarea adecvată a tuturor rosturilor și deschiderilor.

Utilizarea materialelor durabile și ecologice. Selecția materialelor de construcție durabile și ecologice poate contribui la reducerea impactului asupra mediului și la creșterea durabilității clădirii pe termen lung. Alegerea materialelor reciclabile, a materialelor cu conținut scăzut de substanțe toxice și a materialelor cu impact redus asupra mediului înconjurător poate fi benefică pentru performanța globală a construcției.

Gestionarea apei. Proiectarea unui sistem eficient de gestionare a apei poate ajuta la reducerea consumului de apă al clădirii și la minimizarea riscului de inundații și de poluare a apelor. Acest lucru poate include colectarea și utilizarea apei de ploaie pentru irigare sau pentru alte scopuri non-potabile, instalarea dispozitivelor de economisire a apei și proiectarea peisajului pentru a facilita drenarea naturală a apelor.

Confortul interior. Asigurarea unui mediu interior confortabil și sănătos este esențială pentru o construcție nZEB. Acest lucru poate implica proiectarea sistemelor de ventilație și a sistemelor de control al temperaturii pentru a asigura o circulație adecvată a aerului și o temperatură confortabilă în toate încăperile clădirii, precum și utilizarea materialelor de finisaj și a mobilierului non-toxice pentru a reduce expunerea la substanțe periculoase.

Monitorizarea și întreținerea continuă. Implementarea unui program de monitorizare și întreținere continuă a sistemelor și echipamentelor clădirii poate asigura menținerea performanței energetice și a confortului interior pe termen lung. Acest lucru poate include inspecții periodice, întreținerea regulată a echipamentelor și actualizările la sistemele și tehnologiile mai eficiente energetic pe măsură ce devin disponibile.

Certificare și evaluare. Obținerea certificării pentru clădirile nZEB poate ajuta la confirmarea conformității cu standardele și criteriile de performanță stabilite pentru aceste tipuri de construcții. Certificările precum LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sau BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) pot oferi recunoaștere și validare a eforturilor de proiectare și punere în operă a unei construcții nZEB.

Prin aplicarea acestor principii de proiectare și punere în operă, construcțiile nZEB pot fi realizate într-un mod eficient, sustenabil și confortabil, contribuind la protejarea mediului și la creșterea calității vieții pentru locatari.

BCA-ul este un material de zidărie sustenabil deoarece din 1 mc de materie primă se obțin 5 mc de produs finit. Datorită coeficientului de izolare termică foarte bun, zidăria exterioară de BCA necesită minimă termoizolare suplimentară. În plus, sistemul de zidărie cu rosturi subțiri asigură o izolare termică și fonică înalte prin reducerea suprafeței de transfer.

Descoperă produsele Elpreco BCA aici.