Skip to content Skip to footer

Codul de Conduită în afaceri cuprinde orientări clare cu privire la conduita în afaceri şi comportamentul etic al persoanelor care reprezintă ELPRECO și, implicit, Grupul CRH în îndeplinirea sarcinilor de zi cu zi.

Cultura corporativă a Grupul CRH este bazată pe convingerea că managementul local poate servi cel mai bine nevoilor tuturor părților interesate, în condițiile înțelegerii reale de către acesta a afacerilor și culturii companiei. Această libertate de a gestiona și a lua decizii creează angajamentul față de conceptul de dublă cetățenie, atât a CRH, cât şi a ELPRECO. De asemenea, această filozofie de afaceri cere angajaților să funcționeze la cele mai înalte niveluri de deschidere, onestitate, integritate și comportament responsabil.

Grupul CRH, din care face parte și ELPRECO, are ca scop performanța şi creşterea financiară de top și consideră că acest lucru poate fi realizat numai prin excelență în modul în care facem afaceri și prin aderarea la cele mai înalte standarde de responsabilitate corporativă și socială, motiv pentru care ELPRECO adera la spiritul și principiile Codului de Conduită în afaceri al Grupul CRH.