Background

Sisteme de zidărie BCA

product image

STRUCTOPOR

BCA-ul STRUCTOPOR are cel mai ridicat coeficient de rezistenţă mecanică dintre toate materialele de construcţii şi asigură cea mai mare durabilitate a clădirii în timp. De aceea este un material recomandat în zonele cu risc seismic ridicat.

Certificate

BCA-ul STRUCTOPOR are cel mai ridicat coeficient de rezistenţă mecanică dintre toate materialele de construcţii şi asigură cea mai mare durabilitate a clădirii în timp. De aceea este un material recomandat în zonele cu risc seismic ridicat. În acelaşi timp este un material incombustibil, încadrându-se în clasa A1 de rezistenţă la foc şi asigură o izolare fonică superioară.

Cele mai importante proprietăţi:
- Durabilitate şi performanţă structurală.
- Rezistenţă mecanică sporită.
- Oferă protecţie ridicată la incendii, încadrându-se în clasa A1 de rezistenţă la foc.
- Izolare fonică superioară.
- Recomandat în zonele cu risc seismic ridicat.

BCA STRUCTOPOR beneficiază de rezistența mecanică sporită, ceea ce are ca efect durabilitatea și performanța structurală ridicată a clădirii.
BCA STRUCTOPOR este recomandat în zonele cu risc seismic ridicat.
Mai mult

Consultă ofertele noastre aici.

Descoperă alte produse Elpreco din gama Pavaje și Borduri.

Caracteristici UM STRUCTOPOR
Rezistenţa la compresiune standardizată N/mm2 min. 4,5
Densitate aparentă în stare uscată kg/m3 600 ± 25
Conductivitate termică pe element (λ10sec) W/mK 0.16
Reacţie la foc   clasa A1
Substanţe periculoase produsele nu conţin materiale contaminate cu substanţe periculoase sau care emit substanţe periculoase

 

Conductivitatea termică a blocului de BCA-λbloc (W/m°K) , reprezintă cantitatea de caldură exprimată în "Wh" transmisă printr-un m2 din materialul respectiv cu o grosime de 1 m, timp de o oră, la o diferență de 10°C între suprafața sa interioară și cea exterioară. Cu cât valoarea acestui coeficient este mai mică, cu atât proprietățile izolatoare sunt mai bune. Conductivitatea termică a blocului de BCA depinde de compoziția materialului, de porozitate, natura și distribuția porilor, umiditatea materialului.

 
Dimensiuni bloc BCA
Structopor
Suprafaţa
 construită (m2)
 dintr-un m3
Suprafaţa
 construită (m2)
 dintr-un palet
Aplicaţii
 recomandate
Lungime
(mm)
Lăţime
(mm)
Înălţime
(mm)
Placări Perete
 interior
Perete
 exterior
600 250 200 4.00 5.76    
300 200 3.33 4.8    
375 200 2.67 3.84    
 
Livrarea se face paletizat; cantitate BCA per palet -  1.44 m³.

Seismicitate
STRUCTOPOR este recomandat pentru executarea zidăriei structurale în zonele seismice I şi II, cât şi pentru executarea zidăriei nestructurale în toate zonele seismice, pentru locuinţe uni-multi familiale, centre comerciale, clădiri publice şi administrative, depozite logistice.
 



Tip zidărie Utilizarea BCA Elpreco în funcție de zonă, accelerația terenului, tipul de zidărie și numărul de niveluri ale clădirii
Zona I
Accelerația terenului
ag 0.10g - 0.15g
Zona II
Accelerația terenului
ag 0.20g - 0.25g
Zona III
Accelerația terenului
ag 0.30g - 0.40g
Zidărie nestructurală Clădiri cu oricâte niveluri
Zidărie structurală 5 (P+4)
4 (P+3)
3 (P+2)
2 (P+1)
1 (P)
3 (P+2)
2 (P+1)
1 (P)
 
 
 
Detaliile sunt în conformitate cu codul de practică pentru lucrările de zidărie precum și noile normative de proiectare seismică din Romania ce definesc utilizarea BCA-ului, în funcție de zonele de risc seismic. Peretele nestructural este peretele care nu face parte din structura principală a construcţiei; acest tip de perete poate fi suprimat fără să prejudicieze integritatea restului structurii. Peretele structural este peretele destinat să reziste forţelor verticale şi orizontale care acţionează, în principal, în planul său.

Rezistenţă termică
STRUCTOPOR asigură un climat interior optim alături de un înalt nivel al rezistenţei structurale.

λbloc Grosime perete (cm) fără tencuială, zidărie cu rosturi subţiri
15.00 20.00 25.00 30.00  35.00
0.16 1.10 1.42 1.73 2.04 2.35

Rezistența la transfer termic R (m2°K/W) reprezintă măsura pentru rezistența pe care o opune transferului termic un material sau un element de construcție cu grosimea sa și conductivitatea termică a straturilor ce îl compun. Rezistența termică este calculată conform normativului C 107 - 2005 privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor, ce prevede ca valoarea minimă recomandată pentru pereții exteriori este 1,80 m2°K/W. Astfel un zid cu grosimea de minim  20 cm depașește această cerință, nefiind necesară izolația termică suplimentară.
 

Izolare fonică
STRUCTOPOR conferă beneficii locuinţei printr-o bună absorbţie fonică a zgomotului.

Rw Grosime perete (cm), cu 2 straturi de tencuială
15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
(db) 42 db 45 db 46 db 48 db 49 db

 

Indicele de izolare fonică la zgomot aerian Rw (db) defineşte izolarea la zgomot dintre 2 spaţii ce se doresc izolate de elementele separatoare (în principal pereţi sau planşee).

Beneficii DURABILITATE ŞI PERFORMANŢĂ STRUCTURALĂ

Cu toţii ne dorim să avem o locuinţă care să reziste în timp acţiunilor provocate de factorii naturali externi: ploaie, vânt, cutremur, zăpadă, temperaturi foarte mari sau foarte mici. Principala caracteristică a BCA-ului Elpreco este aceea că îşi păstrează neschimbate proprietăţile pe întreaga durată de viaţă. Deasemenea greutatea redusă a BCA-ului determină o diminuare a încărcărilor asupra structurii de beton și a fundației clădirii, fiind recomandarea perfectă pentru orice tip de clădire de la cele cu un singur etaj până la cele multietajate.

Beneficii EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Principala preocupare atunci când vine vorba despre confortul de a locui într-o clădire este de a avea temperatura şi umiditatea optimă. Faţă de materialele clasice de zidărie sau alte elemente din beton armat, BCA-ul oferă cel mai bun randament termic. Conţinutul ridicat de aer din structura celulară a BCA-ului oferă căldura necesară în timpul iernii şi răcoarea necesară în timpul verii. Folosind BCA-ul Elpreco nu mai este necesar a se folosi un sistem de izolaţie suplimentar. Această caracteristică a BCA-ului Elpreco ajută la reducere dramatică a costurilor de construcţie şi întreţinere ale unei locuinţe.

Beneficii REZISTENŢĂ LA FOC

Blocurile din BCA Elpreco oferă un grad înalt de rezistență la foc, menţinând rezistenţa şi stabilitatea zidăriei aproximativ 7 ore de la izbucnirea incendiului (pentru zidării cu grosimea mai mare de 20 de cm). Datorită compoziției sale pur minerale, BCA-ul este un material de construcții neinflamabil, care previne propagarea flăcărilor către incintele alăturate, nu emană fum sau gaze toxice, care pot pune în pericol viața persoanelor din clădire.

Beneficii IZOLARE FONICĂ

Structura masivă a blocurilor de BCA Elpreco şi conţinutul de aer al acestora are, ca rezultat, un efect de amortizare fonică mult superioara altor elemente de zidarie. Chiar daca se alege folosirea blocurilor de zidărie subţiri la interior, va fi asigurată izolarea fonică necesară între încăperi.

Beneficii UŞOR DE PRELUCRAT

Specialiştii în domeniul construcţiilor ştiu cât de important este să lucrezi cu un material de zidărie care să fie uşor de manipulat, uşor de transportat, de montat, de tăiat, de găurit şi cu pierderi minime la punerea în operă. BCA-ul Elpreco este alegerea optimă pentru fiecare – beneficiar sau specialist, avantajele resimţite, în ceea ce priveşte timpul şi banii investiţi, fiind deosebite.

Beneficii MATERIAL UŞOR

Greutatea redusă a BCA-ului determină o diminuare a încărcărilor asupra structurii de beton și a fundației clădirii, fiind recomandarea perfectă pentru orice gen de clădire de la cele cu un singur etaj până la cele multietajate.

Beneficii UMIDITATE OPTIMĂ

Un alt element de confort pe care ni-l dorim de la o locuinţă este nivelul optim de umiditate. O valoare ridicată a umidităţii din locuinţă poate genera condiţii favorabile înmulţirii agenţilor patogeni sau alergenilor. Pe de altă parte, umiditatea relativă scăzută a aerului din încăpere poate favoriza apariţia infecţiilor respiratorii, mai ales pe timp de iarnă. Datorită structurii sale, BCA-ul Elpreco are un coeficient de absorbţie a vaporilor de apă optim, lasând peretele să respire.

Beneficii EFICIENŢĂ FINANCIARĂ

BCA-ul este unul dintre cele mai căutate materiale de construcţii, pentru că este un material care îşi amortizează investiţia foarte repede, fără investiţii suplimentare

Beneficii MATERIAL ECOLOGIC

BCA-ul Elpreco este un material de construcţii adaptat la preocupările la nivel macro ale omenirii, scopul final fiind un randament ecologic ridicat asigurat la toate nivelele din ciclul de viaţă al produsului (proces de fabricaţie, exploatare, reciclare sau reutilizare). Produsul nostru este fabricat doar din materii prime naturale, procesul tehnologic fiind asigurat cu un consum redus de energie, nepoluant pentru sănătate sau mediu. Deasemenea construcţiile cu produse Elpreco asigură sănătatea şi continuitatea între generaţii, reducând consumul de energie termică şi emisiile de CO2, fiind un puternic izolator termic.